מכשיר לכפיפות בטן

על הקטגוריה וחומר מקצועי

3 פריט()

Asc
AB Roller
גלגל מסיבי לכפיפות בטן
ספת כושר ובטן Waimbly W316

3 פריט()

Asc