מכשירי כוח

25 פריט()

Asc
טי באר A881 T BAR PowerStrong
לחיצת רגליים בישיבה A51
לחיצת רגליים בעמידה A50 PowerStrong
פושטי מרפק דגם F1-5013
מכונת כתפיים דגם F1-5015
מכשיר דחיקת רגליים 5203
מכונת כופפי מרפק 5011
לחיצת כתפיים 5214
פושטי מרפק 5012
מכשיר טורסו אגן 5009
מכשיר לעבודת בטן 5007
כופפי ברך 5002

מחיר רגיל: 9,790 ₪

מחיר באתר: 9,500 ₪

פושטי ברך 5001
מכשיר פושטי כופפי ברך 2040
מכשיר משיכה עליונה 5235
מכשיר פרפר-חזה 5218
פרפר-דלתא אחורית בישיבה 5036
לחיצת רגליים דגם 5000 Powerstrong
לחיצת חזה אנכית
מתח מקבילים/בטן תחתונה דגם A63C
מקרבי/מרחיקי ירך דגם 5043
מכשיר זוקפי גב דגם 5008
פולי עליון/חתירה בישיבה 2046
גרוויטרון מתח מקבילים בעזרת משקולות
מכשיר חתירה בישיבה דגם 5220

25 פריט()

Asc