סטנד מעמד מקצועי למשקולות

על הקטגוריה וחומר מקצועי

7 פריט()

Asc
סטנד למשקולות ונילה ונאופרן Waimbly TS5025
מעמד משקולות לדאמבלס GDR-363
מעמד 3 קומות למשקולות דאמבלס A42
מעמד משקולות לדאמבלס A84
מעמד 3 מגשים למשקולות דאמבלס A44
סטנד לצלחות אולימפיות
סטנד לצלחות משקל אולימפיות W396A

7 פריט()

Asc